Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2020-05-26.
Skriven av Christofer Sandin.

Repub­lic skriv­er artik­lar om web­butveck­ling och design

Ibland pub­licer­ar vi artik­lar om web­butveck­ling och webb­de­sign. Det finns en mängd bra resurs­er på engel­s­ka men vi tyck­er att det finns ett behov av fler artik­lar på svenska.

Vi hop­pas att dessa artik­lar även kan hjäl­pa er som är på väg in i bran­schen, ni som sit­ter som bestäl­lare och vill ha lite bät­tre koll på exem­pelvis vad som ingår i en design­process, de av er som helt enkelt vill lära sig mer om sak­er som HTML, CSS, JavaScript och data­bas­er eller om ni hellre vill läsa om innehåll och sak­er som har med det­ta att göra.

Hop­pas ni hit­tar något intres­sant och om ni vill pra­ta mer om något roligt pro­jekt vi kan göra ihop så är det bara att höra av er. Och, vill ni kom­ma för­bi så sit­ter vi mitt i Göte­borg och har gott kaffe att bju­da på.