Typografi på webben

Typografi på webben

Publicerad  |  Senast uppdaterad
Skriven av

När man designar för webben så använder man stilmallar (CSS) för att bestämma vilka typsnitt som skall användas. Detta fungerar ungefär som en stilmall i Indesign eller Word. Den stora skillnaden mot att exportera en typograferad PDF är att man kan baka in typsnitten i PDF:en, det är lurigare att göra på webben.