Skip to content

Republic / Ikoner och illustrationer / Så gjordes illustrationerna på republic.se

Illustrationerna runt om på sajten är tecknade av Niklas Rhöse, som är designer och delägare på Republic. Här berättar han lite mer ingående om hur det går till att rita digitalt, samt tankarna bakom designen.

Digitala teckningar med:Analog känsla

När vi påbörjade arbetet med den nya republic.se var vi överens om att vi ville skapa en stilren, klassisk, layout som byggde mycket på typografi och egenritade illustrationer.

Efter­som myck­et av den övri­ga grafiken runt om på sajten kom­mer från oli­ka kund­pro­jekt behövde vi hit­ta ett manér som tydligt skiljde sig från det­ta och som sam­tidigt kän­des som oss”.

Vi bestämde oss där­för för att röra oss bort från pol­er­ade och fär­gla­da vek­tor-illus­tra­tioner, och istäl­let ta fram teck­ningar som kän­des analo­ga och inte konkur­rerade med övrig grafik.

Utrustning

Alla bilderna är ritade på en Ipad Pro (12.9") med en Apple Pencil. Det är en tryckkänslig penna, och det ger en kontroll och känsla som ligger väldigt nära traditionellt, analogt tecknande. Strecken blir tjockare om man trycker hårt, och man kan luta pennan för att skapa en lätt skuggning, precis som en vanlig penna eller pensel.

När jag började måla digitalt var det nästan bara Wacom som tillverkade tryckkänsliga ritplattor- och pennor, och ville man dessutom kunna rita direkt på skärmen kostade grejerna ett par månadslöner.

Idag finns det riktigt bra utrustning i flera olika prisklasser som passar både kreativa nybörjare och erfarna konstnärer som vill lägga färgtuberna på hyllan. Ett tips är Youtubern Brad Colbow som undersöker och betygsätter den här typen av produkter på ett ganska roligt och lättsamt sätt.

Men spara inte in på själva tryckkänsligheten, för det är det viktigaste komponenten. Det finns varianter där man ritar direkt med fingret på skärmen, eller "dumma" pennor (ofta kallad stylus) som egentligen bara är en bit gummi. Det funkar för att surfa runt och klicka på länkar och knappar, men inte för att rita.

Appar och program

Jag använder som sagt en Ipad Pro för att skapa bilder och teckningar, både för kundprojekt och som privat hobby. Det finns en uppsjö av rit-appar, men konsensus bland både proffesionella illustratörer och glada amatörer är att Procreate (från Savage Interactive) är ett strå vassare än konkurenterna. Det är enkelt att komma igång, men om man behöver så finns det avancerade funktioner som att skapa egna penslar, lagermasker och animation.

Andra bra appar är Autodesk Sketchbook, Tayasui Sketches, och Photoshop for Ipad

Jag använder fortfarande Adobe Photoshop för det sista finliret som att justera färger och nivåer i slutet. Man kan göra det i Procretate också, men på de bitarna är Photoshop lite vassare.

En illus­tra­tion från start till mål

Här är en time­lapse av teck­nin­gen som illus­tr­erar Till­gäng­lighet” här på sajten. Jag fun­der­ade fram och till­ba­ka på hur man kunde illus­tr­era det, och ville hit­ta ett sätt att göra ett all­varligt ämne lite roli­gare men ändå respektfullt. 

Som man ser på fil­men bör­jade jag med skissa enklare streck­gub­bar” för att hit­ta rätt pose och uttryck. I det­ta läge är det vik­ti­gare att hit­ta rätt känsla och röresle, än att propo­tion­er och anato­mi blir helt korrekta. 

Därefter byg­gde jag på streck­gubben med rik­ti­ga for­mer för att få lite mer volym. Jag använde enkla grund­former som klot och cylin­drar. Här behöver man ha lite koll på per­spek­tiv och rik­t­ningar för att det skall se över­ty­gande ut.

Efter­som fig­uren skulle vara täckt av kläder behövde jag inte bekym­ra mig så myck­et över detal­jer­na när väl grund­former­na var på plats, utan kunde fort­sät­ta att klä på” for­mer­na. Jag letade upp lite ref­er­ens­bilder på sjörö­vare för att få en bät­tre idé om vilken sorts kläder som användes.

När lin­jer­na var på plats bör­jade jag läg­ga på skug­gor och gråskalor. Det­ta gör att bilden blir enklare att läsa efter­som det blir tydli­gare hur objek­ten hänger ihop. Skug­gor och högda­grar ska­par hjälper till att ska­pa en illu­sion av 3D.

Det är inte enklare att måla och teckna digitalt, men det är lite bekvämare
– Niklas Rhöse

Tips & tricks:Penslar och skärmskydd

Procreate har mängder med bra penslar "out of the box", och det finns ytterligare mängder att ladda ner gratis eller köpa, eller så skapar man sina egna direkt i appen.

För bilderna här ville jag ha en analog känsla, och använde endast två olika penslar; en "blyertspenna" för att teckna linjer och lätta skuggor, och ett "ritkol" för att lägga in mörkare områden och större ytor. De heter 6B Pencil och Charcoal Block i appen (se screenshots från Procreate nedan)

Mån­ga tyck­er att Ipadens glas är lite halt och svårt att måla på, och mån­ga andra tillverkare av rit­plat­tor har en lite matt eller rug­gad yta för att efter­lik­na känslan av pap­per. Det är en smak­sak vad man före­drar, men jag tyck­er att man får bät­tre kon­troll med lite mer mot­stånd. Jag använ­der ett helt van­ligt matt platssky­dd, och det funger­ar utmärkt. Det finns dyrare vari­anter speciellt utfor­made för att rita på, men jag märk­er i ärlighetens namn ingen skill­nad. Kvaliteten på skär­men blir en aning säm­re med ett extra lager, men jag tyck­er att det är värt den kompromissen.