Skip to content

Nimex Shade


Tillsammans med SNW har vi lanserat en ny webb åt Nimex Shade som gör innovativa lösningar för solavskärmning och solskydd.


Kund:Nimex Shade

Nimex Shade levererar innovativ solavskärmning som gynnar hållbar arkitektur, exteriört såväl som interiört. De är experter på klimatskal och termisk komfort med svensktillverkade lösningar som klarar högt ställda funktionskrav.