Skip to content

Republic / Innehåll

Hur man än vänder och vrider på det så landar man alltid i att en webbplats aldrig blir bättre än sitt innehåll. Våra kunder är experter på sina respektive områden, men vi kan hjälpa till att strukturera och kontinuerligt arbeta med innehållet så att de når ut med sitt budskap.

Struktur:Ordning och reda på innehållet

I många fall behövs ett "utifrån-perspektiv" när man bestämmer hur informationen på en webbplats skall organiseras. Det är nämligen sällan som besökaren ser på innehållet på samma sätt som avsändaren.

En av de viktigaste delarna i designfasen är att titta på projektets informationsstruktur, då den ligger till grund för många andra beslut. Detta är något vi gärna gör tillsammans med kunden.

Kontakt oss om du har frågor!

Accessibility:Publicera innehåll för alla

Antalet sätt att både publicera och att ta del av information förändras kontinuerligt, och det är omöjligt att veta vad som gäller om två år, är det viktigt att bygga webbplatser som är så tillgängliga som möjligt och som också fungerar på så många olika enheter och plattformar som möjligt.

Vi bygger strukturerade webbsidor som är användbara för alla människor, inklusive dem med nedsatt syn eller andra funktionsnedsättningar. Tillgänglighet är alltid en viktig parametern när vi publicerar information.

Idag använder fler människor Internet på klockor, telefoner och plattor än med en dator. Det medför att hur vi publicerar information aldrig har varit viktigare än nu. Eftersom vi använder webbstandards och separerar design och kod från innehållet har vi ett enormt försprång när webben finns överallt.

Läs artikeln Varför är HTML viktigt?

SEO:Optimering och uppföljning

Förutom att göra innehållet tillgängligt är det givetvis även viktigt att besökarna kan hitta dit. Det vanligaste sättet är att informationen indexeras av de stora sökmotorerna och att besökarna kommer den vägen. Då är det viktigt att innehållet indexeras väl och att sedan sidorna hamnar högt upp i resultatlistan på de mest relevanta orden. Den processen kallas för sökmotoroptimering.

Vi är ingen annonsbyrå, och vi lovar inga mirakelmediciner på burk, men vi kan garantera att om ni vill arbeta kontinuerligt med ert innehåll för att nå goda organiska resultat så skall vi göra allt vad vi kan för att hjälpa er på resan. Antingen ihop med en befintlig SEO-partner eller på egen hand tillsammans med er.

Vi kan även hjälpa till med en kontinuerligt uppföljning av hur era sidor rankas av exempelvis Google med hjälp av några av marknadens bästa verktyg.