Touchscreen för brandbilar

Design av touchscreen-interface för brandbilar

Att ta fram ett nytt gränssnitt är alltid en utmaning. När man skall byta ut 50 mekaniska knappar mot en ny touchscreen och samtidigt förbättra förutsättningen för de som arbetar på räddningsfordon börjar det bli riktigt intressant. Här berättar vi om hur vi tog fram en ny modern manöverpanel.

Touchscreen för brandbilar

Autokaross

Autokaross Rescue Systems Nordens ledande leverantör av skräddarsydda brand- och räddningsfordon. Bilarna är utrustade med den senaste tekniken och man strävar efter minimal miljöpåverkan med miljövänliga tillverkningsprocesser och materialval.

Touchscreen för brandbilar

Autokaross i Floby bygger skräddarsydda räddningsfordon utrustade med den senaste tekniken. Fordon som används av nöjda kunder i hela Norden. Republic har tillsammans med företaget Martinsson Elektronik tagit fram en modern manöverpanel med touchscreen-teknik för att styra saker i en brandbil som pumpmotor, vattentillförsel, extrabelysningar osv.

Tidigare sköttes detta genom en manöverpanel med fysiska knappar längst bak i fordonet. Med en modern skärmbaserad lösning öppnades nya möjligheter att förenkla processer och ge en bättre överblick vid stressiga situationer och gav Autokaross möjlighet att erbjuda nya tilläggstjänster, som stöd för hjälpfunktioner, diagnostik över aktuell data osv.

Ett första steg i projektet var att kategorisera menyvalen så det blev ett så kallat händelsebaserat system. Detta innebar att det första valet brandmannen gör är att välja uppdragstyp, t.ex. om det är ett räddnings- eller branduppdrag. Efter detta visas sedan endast de funktioner man behöver ha tillgång till vid det aktuellta uppdraget. Detta ger ett snabbare, överskådligare och ett mer intuitivt användargränssnitt, något som uppskattas mycket i en arbetssituation där varje sekund kan vara kritsk. Det var även väldigt viktigt att hålla gränssnittet extra tydligt och sparsmakat då det är ett arbetsverktyg som kommer befnna sig i rök och damm och ofta navigeras med handskar.

En tidig idé var att alltid visa kritsk information på ett och samma ställe oavsett uppdragskaraktär, i detta fallet gäller det pumptryck före och efter pump, antalet liter vatten i tanken, mängden skumvätska osv. När det gäller varningar av olika slag ombads vi hämta inspiraton från ett flygplans cockpit där systemet vid multipla varningar gör ett automatiskt val där mindre kritsk information undertrycks i syfte att minimera stress och lyfta fram det för stunden viktigaste problemet.

Systemet har tagits emot väl på marknaden och vår förhoppning är att det kommer underlätta brandmännens vardag och att Autokaross fortsätter att leda utvecklingen med ett gott resultat där alla i samhället gynnas av en trygg och effektiv räddningstjänst.