Ikoner för NovaCura

Ikoner för NovaCura

När man skall ta fram ett par ikoner för samma sak finns det mycket att tänka på. Det kan vara olika program i en programsvit, olika funktioner inom samma gränssnitt eller olika delar av ett företag som skall hålla ihop visuellt. Här tittar vi på hur vi tog fram nya ikoner för NovaCura.

Ikoner för NovaCura

NovaCura

NovaCura är experter inom affärssystem och processförbättring. Deras verksamhetsområden är huvudsakligen produktion, distribution och service/underhåll samt ekonomi.

De behövde hjälp med att ta fram moderna och tilltalande ikoner för sina olika applikationer, som skall visualisera och matcha de tekniskt avancerade lösningarna. Förutom applikationsikoner behövdes även en uppsättning konsekventa ikoner att användas i deras processverktyg Flow.

NovaCura hade även önskemål om att kunna använda applikationsikonerna i andra sammanhang som trycksaker, vepor och filmer. Därför gjordes all grafik som vektorgrafik i Adobe Illustrator, så att slutleveransen (förutom själva ikon-filerna) var orginal som kan skalas upp utan några kvalitetsförluster.

Flow är ett program för att skapa processflöden på en enkelt och intuitivt sätt, i en vy som påminner om ett ritprogram. Som ikon skapade vi därför en halvt utrullad ritning, med “processpilar” som är på väg vidare ut från ritningen.

De processer man skapar i applikationen skall ju senare ske “in real life” vid exempelvis orderhantering eller produktion. Vi lade också till en penna för att få en känsla av att användaren skapar något eget, och för att få en bättre komposition i ikonen.Texo är en integrationsplattform, och är betydligt mer abstrakt att visualisera. Vi skissade på olika idéer med pilar och flöden som sammanfogades, men det var svårt att tolka ikonerna och de blev för “akademiska”. Vi valde istället att återvända ritnings-idén från Flow, men med ett kugghjul som symboliserar den automatiska processen. Det syns tydligt att applikationerna tillhör samma svit, men gör helt olika saker.

Utöver dessa skapade vi även en ikon för mobila enheter, som också fick vara ganska abstrakt eftersom den skall kunna täcka in ett antal möjliga användningsområden. Som symbol för enkelhet och lätthet valde vi en fjäder. Ljussättning och perspektiv valdes i enlighet med riktlinjerna för Android-gränssnittet eftersom programmet i huvudsak kommer att användas på sådana enheter. Vi ritade också en allmän webb-ikon med samma processpilar runt en jordglob, samt en dokument-symbol.

Ikonerna kompletterades också med avskalade kontur-varianter som används på fotografier och annan grafik där man vill vara mer subtil.


Det behövdes även nya, enhetliga, ikoner för användning i Flow. Då man kan skala gränssnittet steglöst (för att få en bra överblick) krävdes det att ikonerna var enkla och tydliga. Vi arbetade med att ge varje ikon en tydlig egen färg och siluett, så att man lätt skall kunna särskilja dem från varandra även i väldigt utzoomade lägen där de bara blir några pixlar stora.

Under hösten 2014 tog vi fram ett antal illustrationer för användning i presentationer och marknadsföring. Dessa symboliserar NovaCuras olika fokus-segment, samt de människor som arbetar inom dessa. Illustrationerna är anpassade för ett delvis omdesignat formspråk med en plattare och modernare känsla. Vi håller samtidigt på att uppdatera övriga ikoner och illustrationer i enlighet med detta.


Både vi och kunden är väldigt nöjda med det färdiga arbetet, och vi ser fram emot att se ikonerna implementerade i de skarpa programvarorna framöver.