Skip to content

Oatlaws don't do crap


Vi kom i kontakt med Oatlaws när de behövde producera och lansera en ny webb på tre veckor. Ett intensivt och skoj projekt som nu är lanserat.


Kund:Oatlaws

Hälsosamma proteinbars och -puddingar för människor som vill äta bra, veganska produkter utan en massa skräp.

Design

Förs­ta delen av processen var att byg­ga en webb utifrån de grafiska ele­ment och rik­tlin­jer som fanns.

Start- och produktsida

Vill återigen framföra ett stort tack för ert arbete för oss. Snabbt och ytterst proffsigt med ett grymt bemötande hela vägen.

– Simon Sjögren, Head of Marketing
Designmanér från extern byrå

Teknik

Pro­jek­t­ti­den var gan­s­ka begrän­sad och kun­den ville ha en flex­i­bel plat­tform som vi kan byg­ga vidare på. Vi valde att arbe­ta med Craft CMS och lyck­ades både byg­ga och lansera webben på unge­fär två veckor. 

Vi pro­jek­tled­de även den tekniska plat­tfor­men och goda rela­tion­er med host­ing­bo­laget och en snabb och respon­siv kund gjorde att pro­jek­tet flöt fint och att det, trots den kom­primer­ade pro­jek­t­ti­den, inte blev allt för stres­sigt på slutet.

Webben finns på https://​oat​laws​.com