Skip to content

Djur på äventyr


För ett par år sedan utvecklade vi ett litet spel för iPad och iPhone. På ett sätt är det något helt annat än vad vi gör vanligtvis, framförallt eftersom både grafik och gränssnitt är riktat till små barn, men samtidigt kunde vi använda mycket av de kunskaper vi redan har.


Kund:Republic Factory

Detta gjorde vi som ett utvecklingsprojekt internt, både för att lära oss mer om native apputveckling när det fortfarande var relativt nytt, men också för att vi saknade enkla och bra barnspel utan reklam.

Det finns väldigt mån­ga barn­spel på App Store. Det finns ock­så näs­tan lika mån­ga dåli­ga barn­spel som är fyll­da till bred­den med reklam, köp-i-appen och länkar till Face­book och Twitter.

När vi bör­jade pra­ta om att göra ett spel anpas­sat för barn var vi överens om att det i så fall skulle vara utan reklam, inte ha några köp-i-appen, och fritt från länkar till exter­na resurs­er som Face­book och Twitter.

Pla­nen var att göra ett välpol­er­at och gan­s­ka enkelt spel som håller i läng­den. Resul­tatet blev ett spel med 24 roli­ga djur på även­tyr. Först ut är två oli­ka spel-i-spelet”.

Gränss­nitt med sto­ra sym­bol­er och lite text

Vi har även försökt göra ett gränss­nitt som innehåller så lite text som möjligt, både för att barn har myck­et enklare att ta till sig sym­bol­er och bilder men även för att göra spelet mer internationellt.

Både antal bitar i pus­slet och antal kort i memo-spelet kan stäl­las in så det pas­sar den som spelar. Man kan ock­så slå på/​av både rota­tion och pus­sel­hjälp såväl som tid­tagn­ing för att ge spelet en ytterli­gare dimen­sion där man även försök­er slå sin bäs­ta tid.

Anpas­sat för både iPad och iPhone

Vi tyck­er att spelet fram­förallt kom­mer till sin rätt på en iPad, där­för har vi lagt lite extra krut på att anpas­sa appen för iPad. Det innebär även att man kan väl­ja att spela med fler kort i memo och ha fler pus­sel­bitar i pusslet.

Slår man på rota­tion och tar bort pus­sel­hjälpen så räck­er 48 bitar gan­s­ka långt upp i åldrar­na. Om man sedan läg­ger in några egna pus­sel­bilder så kan man anpas­sa spelet även för de lite äldre barnen.

Lad­da hem Djur på även­tyr” från App Store

Vill ni pro­va spelet kan ni lad­da hem det från App Store.