Skip to content

Design av touchscreen-interface för ugnar


Att förenkla vardagen för bagare runt om i världen var en rolig utmaning. Här designade vi ett interface för en touchscreen som byggdes in i ugnens frontpanel. Vi har idag designat paneler för både professionella bakugnar, pizzaugnar och jässkåp. Resultatet har tagits emot väldigt väl av användare världen över.


Kund:Sveba-Dahlén

Företaget grundades 1948 och är idag ledande inom utveckling och tillverkning av utrustning till bageri och pizza-industrin. Sveba-Dahlén är idag en stor leverantör till bageri, konditori, detaljhandeln, pizza/restaurang och storkök över hela världen

Pro­duk­ten lanser­ades i sam­band med IBA mäs­san i München 2012. Intres­set för den nya pan­e­len var fan­tastiskt och myck­et pos­i­tivt. De som såg pan­e­len och provade den var myck­et impon­er­ade över hur enkel den är att använ­da och hur snabbt man lär sig funktionerna

Wire­frames

I takt med att idéer om hur använ­dar­gränss­nit­tet skulle fungera så togs det fram skiss­er där vi till­sam­mans med kun­den diskuter­ade och tes­tade vyer­na, funk­tion för funktion.

Använ­dar­centr­erad design

Gränss­nit­tet togs fram i nära samar­bete med slu­tan­vän­dar­na, det vill säga bagare och butiksper­son­al. Redan på wire­frames-stadi­et besök­te vi bagerier och fick kon­tin­uerlig feed­back från använ­dar­na på både design och funktion.