Skip to content

Webbplats för Wingårdhs


Republic fick i uppdrag av Wingårdh Arkitektkontor att bygga ett nytt CM-system och bygga om och förfina deras webbplats så att den skulle fungera på både surfplattor och datorer.


Kund:Wingårdh Arkitektkontor

Arkitektkontoret är ett av de största i Sverige med projekt som sträcker sig över hela världen. Företagets höga konstnärliga ambitioner har gett dem många utmärkelser världen över. Deras arkitektur uttrycker ett intresse för högteknologiska lösningar i kombination med sensuella, gärna naturlyriska, kvaliteter.


Webbdesign:Stilren design med foton i fokus

Startsidan

Wingårdhs Arkitek­t­byrå är noga med detal­jer­na, och vi arbe­tade tätt med deras design­ers och kom­mu­nikatör­er för att förverk­li­ga en webb­plats med väldigt höga krav på det visuel­la uttrycket.

Projektsidor

Vårt fokus låg på att byg­ga ett robust sys­tem som klarar att hantera mån­ga och högup­plös­ta bilder, och sam­tidigt lever upp till mod­er­na krav på hastighet och tillgänglighet. 

Ett mycket roligt projekt som vi är stolta över. Det är inspirerande med kräsna kunder som vet vad dom vill.

– Niklas Rhöse