Skip to content

Republic / Utveckling / Integration

För att få ut så mycket som möjligt av ett projekt, en stor return on investment, gäller det att identifiera vilka delar av en process som lönar sig att automatisera. Hitta dessa och frigöra tid som istället kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter.

Här är ett par konkre­ta exem­pel på prob­lem som vi löst med hjälp av sys­tem­inte­gra­tion och en bra dia­log med våra kunder.

Skicka orderdata till affärssystem

Ett av de mest självklara exemplen är att automatisera hela flödet för en e-handelslösning. Att skicka in ordrar till affärssystem är ett tydligt exempel på detta.

Andra exempel, när vi ändå pratar e-handel, är att koppla upp systemet mot tjänster som räknar på skatter i Nordamerika eller att koppla e-handelslösningen till ett system som ser till att kvitton och andra viktiga e-mail faktiskt når fram till kunden och inte fastnar i spam-filter.

Låt kunder teckna ett abonnemang och själva välja att bli betalande kunder

På senare tid har SaaS (Software as a Service) blivit en allt mer populär form för konsumtion och service. Vi abonnerar på tjänster till en låg månadskostnad istället för att köpa dyr programvara då och då.

För Flyttfågels Tvättstugetid har vi byggt ett flöde som gör att intresserade kunder kan hitta tjänsten, skapa ett konto, utvärdera tjänsten, bjuda in sina medlemmar och aktivera ett abonnemang helt på egen hand. Smidigt för kunden, och smidigt för leverantören.

Rapporter och data

Att samla in kursutvärderingar och sammanställa dessa är ett monotont arbete som Göteborgs Tekniska College gärna ville automatisera.

Vi kopplade ihop de enkäter som kursdeltagre fyllde i efter avslutad kurs med deras CMS och byggde sedan automatiserade rapporter i PDF-format som de kan lämna till den som beställde kursen. Som bonus fick medarbetarna både mer tid över till annat och slapp det enformiga arbetet att sammanställa allt på egen hand varje gång. Klassisk win-win.

Läs mer om våra tjänster: